عضو شورای شهر رشت، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا را خانه هنرمندان و هنر دانست و از ارائه پیشنهاد تاسیس دبیرخانه دایمی روز رشت خبر داد.
به گزارش ندای گیلان،رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به محقق نشدن پیش بینی های مالی،اظهار داشت: پیش بینی ها برای پرداخت هزینه به هنرمندانی که به اجرای تئاتر خیابانی پرداختند، محقق نگردیده است.
وی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا را خانه هنرمندان و هنر دانست و از حمایت تمام و کمال هنرمندان و تئاتر در این کمیسیون خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری مطلوب مراسمات روز رشت افزود: از تمام سازمان ها و نهادها مثل سازمان ارشاد که در روز رشت مجوز نیم بها نمودن بلیط سینما را صادر نمود و سازمان میراث فرهنگی که شرایط حضور مردم به صورت رایگان در موزه را فراهم نمود، باید در مراسمی قدردانی شود.
عاقل منش همچنین خواستار تاسیس دبیرخانه دایمی روز رشت شد.