مدیرعامل آبفار گیلان با بیان اینکه بازدید از تجهیزات پمپاژ و ذخیره سازی نیز بطور مستمر توسط امور آبفار و مرکز بهداشت انجام می شود گفت:گندزدایی و شستشوی مخازن، در برخی پروژه ها ماهانه و در برخی 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله خواهد بود.

محبعلی رنج‌ور در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت با بیان اینکه خدمات الکترونیک شرکت آبفار گیلان از طریق پرتال این شرکت به آدرس WWW.GUILAN-ABFAR.IR به مشترکین محترم ارائه می شود اظهار داشت: این خدمات شامل خدمات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و خدمات پس از واگذاری انشعاب مانند اعلام کارکرد کنتور، بررسی صورتحساب، امکان پرداخت صورتحساب، تغییر کاربری انشعاب، تعویض کنتور، تفکیک کنتور، تغییر مشخصات، صورتحساب میان دوره و … می باشد.

۳۷ میلیون متر مکعب آب بدون درآمد روستایی در گیلان

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ندای گیلان در خصوص میزان آب بدون درآمد در شبکه آب روستایی این استان خاطرنشان کرد:میزان آب بدون درآمد شرکت در سال ۹۷ برابر با ۳۷ میلیون و ۶۷۰ هزار مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان افزود: مدیریت فشار شبکه های آبرسانی، مدیریت حوادث، نصب تجهیزات اندازه گیری، تعویض کنتورهای خراب، جمع آوری انشعابات غیرمجاز، تغییر در شیوه های واگذاری خدمات بهره برداری از جمله برنامه های ما برای کاهش آب بدون درآمد در استان است.

مخازن ذخیره سازی آب روستایی بطور مستمر بازدید و پایش می شود

رنج ور با بیان اینکه بازدید از تجهیزات پمپاژ و ذخیره سازی نیز بطور مستمر توسط مدیران و کارشناسان امور آبفار شهرستان ها و کارشناسان مرکز بهداشت انجام می شود گفت:گندزدایی و شستشوی مخازن، شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب بر اساس نتایج آزمون HPC انجام می شود. در برخی پروژه ها ماهانه و در برخی ۳ ماهه، ۶ ماهه و یکساله خواهد بود.