کریم آقای گفت:با توجه به درآمد هزینه ای بودن شرکت فرودگاهها و سود ده نبودن فرودگاه سردار جنگل رشت، اختصاص اعتبار ملی و یا معاوضه زمین جهت تملک اراضی حریم توسعه فرودگاه را ضروری است.

به گزارش ندای گیلان از رشت غلامرضا کریم آقایی صبح امروز در خصوص وضعیت تملک اراضی فرودگاه رشت اظهارکرد:با توجه به درآمد هزینه ای بودن شرکت فرودگاهها و سود ده نبودن فرودگاه سردار جنگل رشت، اختصاص اعتبار ملی و یا معاوضه زمین جهت تملک اراضی حریم توسعه فرودگاه را ضروری است.

مدیر کل فرودگاه گیلان به نقش زیرساخت های گردشگری در افزایش پروازهای فرودگاه رشت اشاره کرد و افزود: استان گیلان ظرفیت های گردشگری و تاریخی فراوانی دارد که در صورت فراهم شدن زیرساخت های پذیرش مسافر مانند هتل ها و رستوران ها،شاهد افزایش پروازها خواهیم بود.

 کریم آقایی همچنین نبودن میدان و تقاطع غیر همسطح در ورودی فرودگاه رشت را باعث ایجاد ترافیک و معطلی مسافران هوایی عنوان کرد و خواستار ایجاد یک میدان و یا تقاطع غیر همسطح جهت تسهیل در تردد مسافران فرودگاهی شد.