رئیس شورای اسلامی رشت، شهردار رشت را فردی متخصص، باتجربه، سالم و خستگی ناپذیر عنوان کرد و افزود: آقای احمدی شهرداری را به خوبی می شناسد و با توجه به اینکه خود تجربه فرمانداری و شهرداری را دارم معتقدم یک فرماندار می تواند در شهرداری موفق باشد.

به گزارش ندای گیلان،احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسلامی رشت با تبریک انتخاب  شهردار رشت و قدردانی از زحمات سرپرست شهرداری رشت اظهار کرد: باید همه آقای احمدی را در مسئولیت جدید همراهی کنند.

رئیس شورای اسلامی رشت تصریح کرد: در شورای پنجم در روند انتخاب های شهرداران به آقایان نصرتی و حاج محمدی رای دادم ولی رای من به آقای احمدی دلی بود و با شناخت به ایشان رای دادم.

وی شهردار رشت را فردی متخصص، باتجربه، سالم و خستگی ناپذیر عنوان کرد و افزود: آقای احمدی شهرداری را به خوبی می شناسد و با توجه به اینکه خود تجربه فرمانداری و شهرداری را دارم معتقدم یک فرماندار می تواند در شهرداری موفق باشد.

رمضانپور خواستار انتخاب تیم کاری شهردار رشت در اسرع وقت شد و تاکید کرد: کارآمدترین و سالم ترین افراد در حوزه های مدیریتی انتخاب شوند.

رئیس شورای اسلامی رشت نواحی شهرداری را بازوان شهرداری و مناطق عنوان کرد و گفت: خالص ترین افراد در مسئولیت های نواحی شهرداری انتخاب شوند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات در ساعات غیر اداری گفت: در شورا کتبا ابلاغ کردم جلسات کمیسیون در خارج از ساعات اداری برگزار شود اما گاهی مواقع این موضوع اجتناب ناپذیر است.

رمضانپور نرگسی با اشاره به سابقه خود به عنوان شهردار رشت اظهار کرد: بسیاری از شهرک ها و معابر در زمان من شکل گرفت و هیچ گاه تفکر سیاسی خود را در حوزه اجرایی دخالت ندادم.

رئیس شورای اسلامی رشت اذعان داشت: سازمان های شهرداری مسئولیت سیاست گذاری و مناطق شهرداری حوزه اجرایی را بر عهده گیرند و تفویض اختیار به مدیران مناطق داده شود.

ضرورت توجه و توزیع منابع در مناطق کم برخوردار

وی همچنین به ضرورت توجه ویژه و توزیع منابع در مناطق کم برخوردار تاکید کرد و افزود: باید توزیع منابع در مناطق مختلف رشت عادلانه صورت گیرد.

رمضانپور نرگسی همچنین خواستار رسیدگی و جلوگیری از ساخت و ساز بی رویه و خلاف ساختمانی شد.