پروژه طرح هادی روستای نمونه گردشگری حیدرآلات شامل اجرای جوی آب، جدول، پیاده رو (سنگ فرش ) و آسفالت بافت مرکزی روستای حیدرآلات بوده، که با جذب اعتبار ملی به همت بنیاد مسکن شهرستان فومن در حال انجام است.

بازدید مشترک شاهین علیزاده، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فومن، عبدالحسین ترابی بخشدار بخش مرکزی و مهدی عفتی مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن از اجرای پروژه اجرای طرح هادی روستای نمونه گردشگری حیدرآلات شهرستان فومن.

این پروژه شامل اجرای جوی آب، جدول، پیاده رو (سنگ فرش ) و آسفالت بافت مرکزی روستای حیدرآلات بوده، که با جذب اعتبار ملی به همت بنیاد مسکن شهرستان فومن در حال اجرا می باشد.

اعتبار این پروژه بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان بوده، که از ردیف اعتبارات ملی روستاهای شاخص گردشگری بنیاد مسکن تامین گردیده است.

با عنایت به وقوع روستا در محور گردشگری قلعه رودخان و جاذبه های طبیعی ، سال ۹۷ به پیشنهاد بنیلد شهرستان ، توانستیم روستلی فوق را به عنوان روستای هدف گردشگری در سطح ملی ثبت کنیم. (کلا ۸ روستا هدف گردشگری در گیلان داربم، ۳ روستا در فومن اقدام شده است)
و در این راستا نسبت به جذب اعتبار ملی اقدام شده است.