پیش از ظهر امروز بیست و دومین کارگروه تخصـصی اجـرای قانون رفع موانع تـولید با حضور نماینده ویژه استاندار گیلان در اجرای این قانون در رشت برگزار شـد.

به گزارش ندای گیلان،رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان و رئیس دبیرخانه مرکزی کارگروه رفع موانع تولید با اشاره به تشکیل 22 جلسه تخصصی اجرای قانون رفع موانع تولید در استان از تشکیل بیش از 80 جلسه فرعی خبر داد و گفت: تاکنون 400 مصوبه برای واحدهای فعال در حوزه های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و تولیدی، گردشگری، خدمات و … به تصویب رسیده است.

علی منتظری تصریح کرد: از این میزان 32 درصد مصوبات اجرایی شده است و مابقی مصوبات در حال پیگیری است.

وی بیشترین مشکلات مطرح شده در کارگروه های رفع موانع تولید را در حوزه های مختلف بانکی، تأمین اجتماعی، منابع  طبیعی، امور مالیاتی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، توزیع نیروی برق و … عنوان کرد.

منتظری تصریح کرد: در بیست و دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان، مصوبات مربوط به رفع مشکلات بیش از 10 واحد صنعتی و خدماتی در حوزه های بانکی و بیمه ای صادر شد.

گفتنی است تمامی جلسات کارگروه رفع موانع تولید با حضور مهندس محمدحسین اصغریان، نماینده ویژه استاندار گیلان در اجرای این قانون در گیلان برگزار می شود.