میر حجت علی اکبر نژاد گفت: اجرای طرح آمارگیری کلنی‌های زنبور عسل گیلان تا ۲۵ مهر ماه تمدید گردید.

به گزارش ندای گیلان از رشت،معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان گفت: طرح آمارگیری کلنی‌های زنبور عسل که از ۶ مهر ماه در سطح کشور به اجرا در آمده است تا ۲۵ مهر ماه تمدید گردید.

وی با بیان اینکه اطلاعات از طریق کارشناسان مراکز خدمات ۱۶ شهرستان از طریق سامانه پهنه بندی انجام و ثبت سامانه می گردد.

معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: تاکنون ۷۶ درصد اطلاعات زنبورستانها ثبت گردیده و همچنان ادامه دارد و همچنین باتوجه به پراکندگی زنبورستانها در صورت عدم مراجعه کارشناسان سرشماری،زنبورداران با مراجعه به نزدیک ترین مراکز خدمات کلیه اطلاعات کندوهارا اعلام نمایند.

پیش بینی می گردد با توجه به شرایط مناسب جوی ۵% افزایش تولید داشته باشیم.