معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از آغاز اجرای طرح آمارگیری از دامداری‌های استان خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: در طرح آمارگیری از دامداری‌های گیلان که همزمان با سراسر کشور در حال اجراست، اطلاعات مربوط به تعداد بهره‌برداران، میزان تولید شیر و گوشت، و نیز انواع دام، از طریق مصاحبه با خانوار‌های دامدار، بهره‌برداران غیرساکن و شرکت‌های رسمی یا مؤسسات عمومی فعال در بخش دامداری جمع‌آوری می‌شود.

وحید طیفوری، چارچوب این طرح را همچون آمارگیری سال ۱۳۹۳ اعلام و تصریح کرد: طرح آمارگیری از دامداری‌های گیلان با ۱۲ نفر عوامل اجرایی تا ۱۰ آذر امسال ادامه دارد.