وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قطعا اجازه نمی‌دهیم چوکا تعطیل شود حتی اگر سود آوری نداشته باشد.

ندای گیلان: علی ربیعی در بازدید از شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)، اظهار داشت: چوکا بازسازی خواهد شد و این استراتژی وزارت کار است.
وی با تاکید بر اینکه چوکا باید به سود دهی برسد، افزود: حضور من در اینجا یعنی ادامه حیاط این کارخانه و قطعا چوکا سر پا خواهد بود و به سود آوری خواهد رسید.
ربیعی با بیان اینکه در این شهر مردم با چوکا به دنیا می آیند و زندگی می‌کنند، افزود: ادامه حیات این کارخانه علاوه بر سود اقتصادی، سود فرهنگی و اجتماعی نیز دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قطعا اجازه نمی‌دهیم چوکا تعطیل شود حتی اگر سود آوری اقتصادی نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه همه کارگران مالک اینجا هستند،اظهار داشت: امروز جای مخدوم و خادم عوض شده است و این جای تاسف دارد.
ربیعی با بیان اینکه چوکا متعلق به فرزندان چوکا است و باید با آنها صحبت شود، عنوان کرد: نا امنی شغلی بدترین وضعیت است و دلشورگی در این اوضاع طبیعی میباشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: از کارگران باید برای طرح ، نقشه و نظارت نیز استفاده شود.
گفتنی است؛ وزیر کار سالن ورزشی کارگران سنگاچین انزلی را نیز افتتاح کرد.
برای ساخت این سالن در زمینی به مساحت 2 هزار و 200 متر مربع، یکهزار و 550 میلیارد تومان هزینه شده است./ایلنا