توکلی گفت:زیرساخت مخابرات جهت واگذاری به ۱۵۰۰ واحد دیگر در مسکن مهر رشت باید تا پایان شهریورماه سال جاری به اتمام برسد.

به گزارش ندای گیلان،توکلی مدیرکل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زیرساخت مخابرات جهت واگذاری به ۱۵۰۰ واحد دیگر در مسکن مهر رشت باید تا پایان شهریورماه سال جاری به اتمام برسد، افزود: پس از آن ساکنین مسکن مهر رشت می‌توانند از نعمت ارتباط تلفن ثابت و همراه و اینترنت برخوردار گردند.

وی گفت: تاکنون حدود ۸۰۰۰ واحد مسکن مهر شهرستان رشت دارای تلفن ثابت و اینترنت می‌باشند که توسط شرکت مخابرات استان تا قبل از سال ۹۶ اجرا گردیده و ۱۰۰۰ واحد دیگر نیز توسط شرکت فناپ تلکام دارای زیرساخت مخابراتی گردیده‌اند.

در پایان این جلسه  مقرر گردید نماینده شرکت فناپ تلکام نسبت به ارائه گزارش پیشرفت به صورت هفتگی و ارائه برنامه زمان‌بندی جهت مابقی پروژه‌های مساکن مهر استان طی هفته آتی اقدام لازم را به عمل آورند.