سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اتخاد تصمیمات جدید را نیازمند خرد جمعی دانست.

به گزارش ندای گیلان از رشت، دومین نشست اعضای جدید شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دستور کار بررسی برنامه راهبردی و سیاست گذاری های کلان با حضورسرپرست دانشگاه در سالن اجلاس دفتر ریاست برگزار شد.

ارسلان سالاری- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بعد از هیات امنای دانشگاه ها، شورای دانشگاه بالاترین مرجع تصمیم گیری و تصمیم سازی در دانشگاه ها به شمار می رود. وی ادامه داد: از این شورا انتظار می رود در خصوص برنامه های کلان و سیاست گذاری پیش روی دانشگاه نظر دهد و برای برون رفت دانشگاه از وضع موجود برنامه داشته باشد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه تصمیمات شورای دانشگاه باید ضمانت اجرایی داشته باشد، تصریح کرد: مسایل مهم باید توسط شورای دانشگاه اولویت بندی شود و تصمیماتی باید در این شورا اتخاذ گردد که قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی ادامه داد: امروز دانشگاه علوم پزشکی گیلان بعد از ۳۰ سال در مقایسه با دانشگاه های همطراز خود، نتوانسته به جایگاه واقعی خود و آنچه که حق مردم گیلان است دست یابد.

 سالاری با بیان اینکه تفکرات فردی نمی تواند موجب رشد و ارتقای سازمان شود، اظهار داشت: اگر من به عنوان رییس دانشگاه، تنها با تکیه بر تفکرات و داشته های ذهنی خود بخواهم دانشگاه را به جلو ببرم، این کار ممکن نیست، چرا که شاید آن فکر اشتباه باشد. ولی اگر خرد جمعی حاکم باشد و بر اساس کار کارشناسی تصمیم گیری شود، قطعاً بهتر می تواند برای سازمان مثمر ثمر باشد.

در ادامه گزارشی در خصوص عملکرد سه ساله شورای راهبردی ارایه شد و هر یک از اعضای جدید شورای دانشگاه در خصوص مسایل و موضوعات مورد بحث به بیان دیدگاه های خود پرداختند.