شب گذشته امید حبیبی از مجید عزیزی دعوت کرد تا در ستاد خود حضور پیدا کند و دست وی را در جمع صدها هوادار خود به نشانه اتحاد و حمایت متقابل بالا برد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، شب گذشته امید حبیبی از مجید عزیزی دعوت کرد تا در ستاد خود حضور پیدا کند و دست وی را در جمع صدها هوادار خود به نشانه اتحاد و حمایت متقابل بالا برد.
با این حرکت در انتخابات پیش رو هواداران این دو کاندید از همدیگر حمایت و به کاندید مورد مطر رای خواهند داد.