در جریان تجمع جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، به دعوت کیوان محمدی رئیس سازمان تعدادی از این بازنشستگان برای مطرح کردن مشکلات خود در دفتر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان حاضر و به بیان مشکلات خود پرداختند.

به گزارش ندای گیلان،در جریان تجمع جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، به دعوت کیوان محمدی رئیس سازمان تعدادی از این بازنشستگان برای مطرح کردن مشکلات خود در دفتر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان حاضر و به بیان مشکلات خود پرداختند.

در این دیدار که رئیس خانه کارگر تشکیلات گیلان نیز حضور داشت،محمدی با تاکید بر لزوم احصاء موارد و مشکلات بازنشستگان استان گیلان، برای مطرح شدن آن در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: خود من در یک خانواده ای کارگری، بزرگ شده ام و به مسائل و مشکلات این قشر واقف هستم.

وی با بیان اینکه درب سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان بر روی همه اقشار مردم استان باز است، گفت:حل مشکلات بازنشستگان در حیطه اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان نیست اما این آمادگی را داریم تا حلقه وصل بازنشستگان با سازمان تأمین اجتماعی و دولت باشیم.

محمدی با تاکید بر اینکه تأمین اجتماعی به عنوان سازمان متولی باید به مشکلات بازنشستگان خود توجه و در جهت رفع آن گام بردارد گفت: این آمادگی در سازمان وجود دارد تا مشکلات همه اقشار از جمله کارگران، کشاورزان، بازنشستگان و… حتی اگر در حیطه وظایف این سازمان نباشد را با مسئولان مربوطه پیگیری و در جهت رفع آنها رایزنی کنیم.

وی با بیان اینکه حل مشکل افزایش حقوق بازنشستگان از اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان خارج است و باید در سطح ملی و سازمان تأمین اجتماعی حل شود، خاطرنشان کرد: با این حال می توانیم منعکس کننده مشکلات به دولت و مسئولین کشوری باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان بر لزوم پیگیری احقاق حقوق بازنشستگان از مسیر قانونی و درست تاکید و گفت: ایجاد حاشیه و سوء استفاده عده ای از خواسته های به حق بازنشستگان، بر مشکلات آنان می افزاید.