فرماندار رشت با بیان اینکه  ۵۴۰ شعبه اخذ رأی در سطح  حوزه انتخابیه شهرستان رشت پیش بینی شده است، افزود: از این تعداد ۲۷۸ شعبه در شهر رشت و مابقی در بخش‌ها اعم از ۵۴ شعبه در بخش خمام، ۶۱ شعبه در بخش سنگر، ۵۷ شعبه نیز در بخش کوچصفهان، 51 شعبه در بخش لشت نشاء و 39 شعبه در بخش خشکبیجار واقع است.

به گزارش ندای گیلان،میر شمس مؤمنی زاده در همایش عوامل اجرایی، نظارت و برگزاری انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی گیلان  با بیان اینکه  ۵۴۰ شعبه اخذ رأی در سطح  حوزه انتخابیه شهرستان رشت پیش بینی شده است، افزود: از این تعداد ۲۷۸ شعبه در شهر رشت و مابقی در بخش‌ها اعم از ۵۴ شعبه در بخش خمام، ۶۱ شعبه در بخش سنگر، ۵۷ شعبه نیز در بخش کوچصفهان، ۵۱ شعبه در بخش لشت نشاء و ۳۹ شعبه در بخش خشکبیجار واقع است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت ادامه داد: از این تعداد شعب اخذ رای ۱۵۱شعبه در مدارس، ۷۴ شعبه در سطح مساجد و ۴۷ شعبه دیگر در سطح ادارات و اماکن عمومی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه انتخابات جلوه ی عظیم مردم سالاری دینی است، اظهار داشت: مسئولیت اصلی مجریان انتخابات بستر سازی  مناسب جهت  برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی، پرشور و با مشارکت حداکثری است.

فرماندار رشت با تاکید پراهمیت اشراف همه عوامل برگزارکننده  انتخابات بر قوانین و ضوابط انتخابات، گفت: در همین راستا کارگاه های آموزشی مختلف برای عوامل برگزاری انتخابات از قبیل نمایندگان فرماندار، کاربران رایانه، بازرسان و سربازرسین پیش بینی و اجرا شده است.

 مؤمنی زاده با تاکید بر اینکه محور و مدیر در شعب اخذ رأی نماینده فرماندار است، ادامه داد: عوامل انتظامی، ناظران و سایر عوامل نباید در امور اجرایی دخالت داشته باشند.

  وی ادامه داد: در فرایند برگزاری انتخابات شهرستان رشت ۵۴۰  نفر به عنوان نماینده فرماندار، ۳۲۴۰ نفر به عنوان  اعضای شعبه اخذ رای، ۶۵۰ نفر به عنوان  ناظر و کاربر رایانه ، ۴۲۰ نفر به عنوان بازرس، ۴۵۰ نفر به عنوان عوامل انتظامی و امنیتی، ۹۰۰ نفر به عنوان راننده و ۵۴۰ نفر نیروی خدماتی به صورت مستقیم مشارکت می کنند.