در موارد متعددی شاهد کشف حجاب دختران و زنان در مقابل چشم نامحرمان در سواحل دریای خزر هستیم

یکی از مشکلات اصلی جامعه های دینی در بحث مقوله حجاب و عفاف، کم رنگ شدن مردانگی و حیا در خانواده هاست که در سایه غفلت مسئولین و متولیان عرصه فرهنگ، در تهاجمی خزنده در حال گسترش می باشد.

در این روزها فقط کافی است که با حضور در سواحل شهرستان ، نگاه کلی به وضعیت حجاب و عفاف و رفتارهای اجتماعی برخی از مسافرانی که ساحل را برای تفریح انتخاب نموده اند داشته باشیم  که با کمال تاسف در اقدامی زشت در موارد متعددی شاهد کشف حجاب دختران و زنان در مقابل چشم نامحرمان در سواحل دریای خزر هستیم.

تبدیل شدن این ناهنجاری به رفتاری اجتماعی و از بین رفتن قبح کشف حجاب رفتاری است که نیازمند آسیب شناسی جدی و یافتن علاجی به غیر از برخورد صرف انظباطی را دارد که با عرض پوزش از مخاطبین گرانقدر این تصاویر که مربوط به وضعیت پوشش بانوان در ساحل رودسر است  به ناچار فقط جهت اطلاع متولیان عرصه فرهنگ منتشر می گردد./کلاچای نیوز

حجاب-300x225