رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از آغاز چهارمین مرحله آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود از صبح امروز خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،وحید خرّمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت: از صبح امروز ۲۹ خرداد ماه سال جاری چهارمین مرحله آبگذاری کانال‌های: چپ سد سنگر (اراضی مناطق مرکزی شامل رشت و خمام) و راست سد سنگر (اراضی شالیزارهای مناطق شرقی گیلان)، به مدت ۸ روز آغاز شد.

خرّمی با تأکید بر اینکه آبرسانی توسط کانال فومنات همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: از کشاورزان عزیز می خواهیم در انجام مراحل مختلف فعالیت های کشاورزی خویش رعایت تقویم زراعی اعلامی جهاد کشاورزی استان گیلان را مد نظر و برنامه زمانی نوبت بندی آب توسط شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان را از طریق درگاه های اطلاع رسانی این شرکت و سایر رسانه های جمعی پیوسته تحت رصد داشته باشند