رییس سازمان چای کشور از آغاز پرداخت مبلغ ۳۸ میلیارد تومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب کشاورزان چایکار استان‌های گیلان و مازندران خبر داد

به گزارش ندای گیلان،رییس سازمان چای کشور از آغاز پرداخت مبلغ ۳۸ میلیارد تومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب کشاورزان چایکار استان‌های گیلان و مازندران خبر داد.

محمد ولی روزبهان گفت: در این مرحله مبلغ ۳۸ میلیارد تومان به حساب کشاورزان چایکار پرداخت می‌شود و با احتساب مبالغ پرداختی مجموعا ۸۶۰ میلیارد تومان به حساب کشاورزان و حدود ۸۵ درصد ازبهای خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب چایکاران پرداخت شده است.

وی در ادامه از خرید مقدار ۶۱۸۹۸۳۵۱کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک و دو از کشاورزان چایکار استان‌های گیلان و مازندران بصورت تضمینی خبر داد.

دکتر روزبهان خاطرنشان کرد: این میزان برگ سبز خریداری شده ۳۰۹۹۷تن (۰۸/۵۰ ) در جه یک و ۳۰۹۰۱ تن (۹۲/۴۹ )در جه دو است و ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده ۱۰۴میلیارد و ۹۶۴ میلیون و ۲۴۹ هزار و۹۱۰ تومان است.

وی خاطرنشان کرد:از این مقدار برگ سبز خریداری شده بیش از 13هزار و ۹۲۷ هزار تن چای خشک تولید شده است.

رئیس سازمان چای کشور تاکید کرد:تعداد ۱۶۵واحد چایسازی در استان‌های شمالی وجود دارد که هم اکنون بیش از۱۵۰واحد چایسازی با سازمان چای عقد قرارداد داشته و مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند.