خبرنگاران رسانه های جمعی از پروژه نصب و استقرار پست سیار سنگر بازدید کردند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،میر عباس بحری، مجری طرح ساختمان شرکت برق منطقه ای گیلان در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه نصب و استقرار پست سیار سنگر، گفت: در فاز اول این پروژه عملیات ساختمانی، شامل آماده سازی زمین، احداث پی و نصب فنس در زمینی به مساحت 2000 متر مربع انجام خواهد شد.

وی افزود: همزمان با مرحله تسطیح و آماده سازی زمین، احداث خط کابلی تامین برق پروژه به طول 500 متر با هزینه تقریبی 150 میلیارد ریال آغاز و پس از اتمام مراحل فوق، نصب و راه اندازی ترانس سیار به ظرفیت 15 مگاولت آمپر انجام خواهد شد .

وی با ذکر اینکه هزینه سرمایه گذاری انجام شده جهت فاز اول پروژه بدون لحاظ ارزش پست سیار بالغ بر 250 میلیارد ریال می باشد اظهارکرد: این پروژه با مشارکت و همکاری بخشداری و شهرداری سنگر در حال انجام بوده و طبق هماهنگی بعمل آمده با هدف تسریع در اجرای طرح مسوولیت بخش هایی از پروژه شامل حفاری و بکفیل بخش خط کابلی  همچنین خاکریزی و احداث فنس فاز یک پروژه را بخشداری و شهرداری سنگر  عهده دار شدند.

وی افزود: در زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید زمین طرح نیز شرکت توانیر عنایت  ویژه ای داشته اند و انشا الله با روند فعلی پروژه چنانچه با مشکل اجرایی خاصی مواجه نشویم امیدواریم در شهریورماه سال جاری شاهد افتتاح و بهره برداری از این پروژه باشیم.

بحری گفت: با توجه به ضعف ولتاژ منطقه، استقرار و راه اندازی این پروژه از اهمیت بسزایی برخوردار بود و با بهره برداری از این پروژه، مشکل منطقه سنگر برطرف خواهد شد.

مجری طرح ساختمان گفت: در ادامه فاز فعلی و پس از برقداری پست، آماده سازی و تسطیح کل زمین به متراژ 5000 متر مربع انجام خواهد شد تا شرایط برای انجام سایر مراحل احداث پست فراهم شود.