خاوری گفت:پروژه بزرگراه انزلی به رضوانشهر با اعتبار 130 میلیارد تومانی به طول حدود 30 کیلومتر بوده که در حال حاضر در مناقصه قرار دارد و انتظار می رود که در سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز شود

به گزارش ندای گیلان،علی خاوری در دیدار با فرماندار بندرانزلی اظهار کرد:پروژه بزرگراه انزلی به رضوانشهر با اعتبار 130 میلیارد تومانی به طول حدود 30 کیلومتر بوده که در حال حاضر در مناقصه قرار دارد و انتظار می رود که در سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان تصریح کرد:کمربندی شهر بندرانزلی نیز در حال حاضر کارگاه آن تجهیز شده و میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرایی شدن این پروژه 180 میلیارد تومان برآورد شده است.

خاوری با بیان اینکه طرح تفضیلی شهر بندرانزلی نیز با سرعت و جدیت در حال اجرا است،ادامه داد:در حوزه راه روستایی شهرستان بندر انزلی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.