مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: صاحبان خودروهای عمومی برای ثبت نام به سامانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان مراجعه کنند.

به گزارش ندای گیلان،شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان اعلام کرد : مالکان خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها ، وانت بارها ، نیسان و کامیون ها برای ثبت نام و نوبت گرفتن ، در طرح رایگان گاز سوز کردن خودروهای عمومی به سامانه اینترنتی  http://gcr.niopdc.ir مراجعه کنند.

اولویت این طرح با تاکسی و وانت بارها است و در مراحل بعدی مسافربرهای شخصی ، تاکسی های اینترنتی نظیر اسنپ و تپ سی و مسافربرهای بین شهری و روستایی مشمول خواهد شد.