مسیر گلباغ نماز به طرف چهار راه گلسار و مسیر پل بوسار به سمت میدان قلی پور رشت آسفالت شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، در امتداد اجرای نهضت آسفالت در معابر شهر حدود ۳۵۰ متر مربع دیگر از معابر شهر آسفالت شد. 

در این پروژه بیش از ۱۰۰تن آسفالت در  مسیر گلباغ نماز به سمت چهارراه گلسار و ابتدای کوچه مهارت و همچنین از چهارراه بوسار به طرف میدان قلی پور آسفالت شد.

گفتنی است، پیش از اجرای آسفالت جدید، دستگاه آسفالت تراش سازمان عمران و بازآفرینی شهری، آسفالت قدیمی مسیر های یاد شده را برداشت کرد.