آگشته:تيم مديريت شهري با همدلي مسئولان شهر همه تلاش و كوشش خود را براي توسعه شهر لاهيجان انجام خواهد داد تا لاهيجان همچون هميشه در سطح نخست استان و منطقه بدرخشد

به گزارش ندای گیلان از لاهیجان سعيدآگشته در گفت و گويي پیرامون آسفالت خیابان ها و معابر شهر لاهیجان گفت: تيم مديريت شهري در نظر دارد به منظور جلب رضايت شهروندان نسبت به روكش و ترميم آسفالت در نقاط مختلف شهر از محل درآمدهاي عمومي شهرداري لاهيجان اقدام نمايد.

وي اضافه كرد: اجراي عمليات آسفالت در مناطق و كوچه هاي رزمندگان، كوچه هاي ١ ،٤،٢، ١٠، ١٤،١٦ و١٨خيابان شهيدرجايي( كارگر)، حدفاصل خزر٨به ١٢متري ادب، دور ميدان سردارجنگل، طالقاني ٥( كوچه شهيد قربانپور)، كوچه شهيد حقگو، جمهوري ٧، خيابان دانش، خيابان شهيد كشاورز، گلستان ١٣و١٥، سردارجنگل ٩ و ٢١،١٤، جنب ميدان خليج فارس، حسن بگدشت، خيابان خرمشهر، طالقاني٩، خيابان ممتاز، خيابان بعثت، خيابان ورودي سيبك سازي، كوچه نوروزي، جنب مدرسه ارشاد، خيابان قيام، خيابان ايثار، بلوار دانشجو(٤٥متري دانشگاه)،  كوچه مدرسه بنت الهدي صدر در اميرشهيد، كوچه صفاري، خيابان توحيد، نصب سرعتگيردر بوجايه و آسفالت پل رزمندگان، كوچه جنب پل رزمندگان روبروي دفترخدمات شهر و ٢٠متري حافظ كوچه جنب كارگاه موتوري جمله معابري مي باشد كه در اين مدت روكش و ترميم آسفالت شده است.

شهردار لاهيجان اظهار كرد: تيم مديريت شهري در راستاي توسعه و عمران شهري تمام تمركز خود را براي آباداني شهر لاهيجان قرار داد و با برنامه اي تدوين شده توسعه را از مناطق كم برخوردار آغاز كرد.

آگشته افزود: تيم مديريت شهري با همدلي مسئولان شهر همه تلاش و كوشش خود را براي توسعه شهر لاهيجان انجام خواهد داد تا لاهيجان همچون هميشه در سطح نخست استان و منطقه بدرخشد.