آن چه از انتخابات کمیسیون های شورا در دو سال گذشته علی الخصوص سال دوم برجای مانده عدم به کار گیری افراد تخصصی در کمیسیون ها و عدم کارائی این کمیسیون ها است به طوری که بسیاری از جلسات در سال گذشته یا تشکیل نشده و یا کارائی چندانی در جهت بهبود امور نداشته است

به گزارش نداي گيلان: روز یکشنبه اولین جلسه شورای شهر رشت با هیئت رئیسه جدید تشکیل خواهد شد و ظاهرا انتخابات روسای کمیسون های شورا نیز در این جلسه برگزار می گردد.
هرچند انتخابات هئیت رئیسه سال سوم شورای شهر رشت با حواشی بسیاری برگزار شد، اما بعد از اتمام آن رئیس جدید شورای شهر با تلاش برای آرام کردن فضا در مصاحبه خود با یکی از رسانه های استان، رویکرد مثبتی را به وجود آورد که می تواند به کم کردن حواشی و پیشبرد فعالیتهای شورا کمک زیادی نماید.

محمد علی رفیعی نوده در این مصاحبه با بیان این که «حل و فصل خصومت ها و کینه ها و دوستی در شورا مهم ترین سیاست ریاست جدید شورای اسلامی شهررشت است» نشان داد که ظاهرا در تلاش است فارغ از جنجالهای ۲ سال گذشته شورای چهارم رشت رویه ای جدید و مثبت را در پیش گیرد و در نظر ندارد در این جایگاه با اتخاذ تصمیم های جناحی به اختلافات دامن زند. به نظر می رسد جلسه فردا اولین گام رفیعی در جهت محقق کردن سخنان خود بعد از انتخاب به عنوان ریاست شوراست.
آن چه از انتخابات کمیسیون های شورا در دو سال گذشته علی الخصوص سال دوم برجای مانده عدم به کار گیری افراد تخصصی در کمیسیون ها و عدم کارائی این کمیسیون ها است به طوری که بسیاری از جلسات در سال گذشته یا تشکیل نشده و یا کارائی چندانی در جهت بهبود امور نداشته است. حال گام اساسی که رییس جدید شورا جهت وفاق و همدلی بین اعضای شورا می تواند بردارد تلاش برای ایجاد تخصصی کردن کمیسیون ها و استفاده از افراد متخصص و کارآمد از همه نیروهای شورا درآن است.
شاید عدم ثبات هیئت رئیسه شورای شهر رشت در دوسال گذشته تجربه خوبی برای عضو حقوقدان شورا باشد تا بتواند با دوری از اشتباهات روسای قبلی جای پای خود را در مدیریت شورا مستحکم نموده و از آزمون سختی که در اولین گام در پیش دارد سربلند بیرون آید.
حال باید دید رفیعی که در مصاحبه اش بر همدلی و وفاق تاکید داشت در این مسیر گام برمی دارد یا شورای شهر رشت همچون گذشته در سال سوم نیز شاهد اختلافات و درگیری های بی نتیجه حاصل از یارکشی های درون شورایی خواهد بود.