مدیر منابع آب شهرستان های رودسر و املش ازآزاد سازی سه هزار و 550 مترمربع از اراضی بستر رودخانه ها و انهار طبیعی در شهرستان املش خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از املش، احمد دادستان مدیر منابع آب شهرستان های رودسر و املش گفت: آزادسازی اراضی تصرفی در رودخانه هلوسرا در روستای هلوسرا، شلمانرود، رودخانه لرود و نهر طبیعی در سطح شهرستان املش به مساحت 3550 مترمربع بوده است.

مدیر منابع آب شهرستان های رودسر و املش ضمن قدردانی از مقامات قضایی و عوامل انتظامی در رفع تصرف اراضی دولتی، افزود: از میزان مساحت یاد شده، مساحت تقریبی 200 متر مربع از اراضی رودخانه هلوسرا، مساحت تقریبی سه هزار متر مربع از اراضی رودخانه شلمانرود، مساحت تقریبی 150 متر مربع از اراضی رودخانه لرود و مساحت تقریبی 200 متر مربع از اراضی نهر طبیعی از توابع شهرستان املش بوده است.