آئین علمبندی ماسوله بدلیل پیشگیری از شیوع بحران کرونا امسال برگزار نمی شود.

ندای گیلان:رئیس هیات امنای مسجد عون بن علی ماسوله اعلام کرد : آئین علمبندی این شهر تاریخی بدلیل پیشگیری از شیوع بحران کرونا امسال برگزار نمی شود.

شجاع روحی ماسوله  افزود: این تصمیم در جلسه هیات امنای مساجد ماسوله که با حضور چهار نفر از اعضای شورای شهر برگزار شد و اتخاذ گردید.
احمد نجیبی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی ماسوله نیز ضمن تایید این موضوع گفت: در رابطه با برگزاری آئین امسال علمبندی جلسه فوق العاده شورای شهر ماسوله نیز برگزار و مقرر شد این مراسم به سان سال های گذشته اجرا نشود.
irna